Dmitri Shostakovich
Symphony No.6
Sinfonietta

Estonian Festival Orchestra